Landstede Groep

Voorlichtingsavonden

Om u te laten zien wat uw kind leert bij ons op school en welke vakken uw kind kan kiezen, organiseren we eind september voorlichtingsavonden voor de klassen 1 en 2, 3 en 4.

Op de voorlichtingsavond voor klas 1 en 2 is er een plenair deel en een deel waarin u kennismaakt met de mentor van de klas. We (vaak de mentor) leggen uit hoe het schooljaar, een dag en de lessen er uitzien. Daarnaast vertellen we hoe ons leerlingvolgsysteem Magister werkt en wat de taak van de mentor is. Ook kunt u vragen stellen over het lesprogramma en de manier van lesgeven.

Zit uw kind in klas 3 of 4, dan is er per leerjaar een voorlichtingsavond. We praten u weer bij over alles waarmee uw kind tijdens deze leerjaren te maken krijgt.

Vakken en vervolgopleiding

Verder zijn er speciale voorlichtingsavonden over bijvoorbeeld het kiezen van vakken en een vervolgopleiding.

<terug>

Contact

Contact

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten? Bel of mail ons.

Adres

Agnieten College Nieuwleusen
Kon. Julianalaan 10
7711 KK Nieuwleusen

Telefoon

088-850 74 10

E-mail

nieuwleusen@agnietencollege.nl

Locatiedirecteur

Mw. T. Meijerink
Telefoon: 088-850 74 10
tmeijerink@agnietencollege.nl

Decaan

Dhr. M. Sukaldi
Telefoon: 088-850 74 10
msukaldi@agnietencollege.nl