Landstede Groep

Visie en identiteit

Het Agnieten College is een christelijke school met een bijzondere visie op het onderwijs. Onze visie bestaat namelijk uit drie V's: Verbondenheid, Verantwoordelijkheid en Vakmanschap.

Verbondenheid

We hebben respect voor ieders eigenheid en unieke talenten. Je wordt gezien, iedereen kent elkaar. Problemen gaan we niet uit de weg, maar pakken we meteen aan. Er is altijd een goed overleg met jou, en je ouder(s)/verzorger(s) worden er zo nodig snel bij betrokken. De mentor is er voor jou en de klas, maar ook jouw docenten weten altijd wat er speelt.

Pesten willen we voorkomen en in de Week Tegen Pesten in september is er extra aandacht voor dit onderwerp. Ook een dag als Paarse Vrijdag komt aan bod tijdens de lessen. Op deze tweede vrijdag van december kunnen leerlingen hun solidariteit tonen met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders.

Verantwoordelijkheid

We willen jou zelf verantwoordelijk maken voor wat je doet. Binnen duidelijke grenzen krijg je de ruimte om zelf keuzes te maken. Natuurlijk houden je docenten ook een oogje in het zeil. We leren jou hoe je omgaat met de gevolgen van je gedrag. Is je werk niet goed, dan blijf je langer na schooltijd. Omgaan met verantwoordelijkheden leer je ook in onze kantine: daar mag jij meehelpen zodra je bij ons op school komt. Een mooie ervaring waar je veel aan hebt.

Vakmanschap

Op het Agnieten College leer je voor een beroep of een vervolgopleiding. Dat doe je op een actieve manier: uit een boek, op de laptop of door te doen. Zo gaat er bij biologie regelmatig een klas het veld in of bekijk je met elkaar een varkenshart. Bij ons op school ga je allemaal nieuwe dingen ontdekken!

Ook onze docenten ontwikkelen zich. Wij vinden namelijk dat kwaliteit van onderwijs start bij de docent die lesgeeft. Hij of zij zorgt samen met de leerlingen dat kwaliteit in de praktijk te zien is. De docenten zijn daarom veel bezig om beter te worden in het lesgeven. Zij doen dit door hun vaardigheden te ontwikkelen en verbeteren.

Andere speerpunten

Vanaf de eerste dag heb jij onze aandacht. We helpen je bij het ontwikkelen van je zelfstandigheid. Als je basisschool aangeeft dat jij extra zorg nodig hebt, dan krijg je die. Hiervoor hebben we een goed ondersteuningsteam dat bestaat uit een zorgcoördinator en orthopedagogen. Zij kunnen je zo nodig doorverwijzen naar andere hulp.

Ook kun je hulp bij taal en rekenen krijgen. Verder houdt de mentor in de gaten hoe het met jou en je cijfers gaat. Doordat we veel overleggen, komt informatie over jou bij de juiste personen terecht.

Identiteit

Vanuit christelijke inspiratie werken wij aan het ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen en medewerkers. Als instelling willen we van waarde zijn voor onze omgeving en voor jouw ontwikkeling als mens.

Deze waarden zijn leidend voor wat we denken en doen:

  • We willen ontwikkelen.
  • We zoeken de ontmoeting.
  • We werken aan brede persoonsvorming.
  • We verleggen grenzen.
  • We zijn betrokken.

Meer weten over de vijf waarden? Kijk hier.

 

Contact

Contact

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten? Bel of mail ons.

Adres

Agnieten College Nieuwleusen
Kon. Julianalaan 10
7711 KK Nieuwleusen

Telefoon

088-850 74 10

E-mail

nieuwleusen@agnietencollege.nl

Locatiedirecteur

Mw. T. Meijerink
Telefoon: 088-850 74 10
tmeijerink@agnietencollege.nl

Decaan

Dhr. M. Sukaldi
Telefoon: 088-850 74 10
msukaldi@agnietencollege.nl