Landstede Groep

vmbo

De opleidingen in het VMBO duren vier jaar. Ze bereiden leerlingen voor op tal van mogelijkheden die het MBO te bieden heeft.

We leren leerlingen stap voor stap meer verantwoordelijk te dragen voor hun manier van leren en werken. Er wordt gebruik gemaakt studiewijzers en studieplanners. Stages en bezoeken aan ROC’s bieden een goede manier om leerlingen zich te laten oriënteren op het MBO en de arbeidsmarkt.

In klas 4 bouwen leerlingen een eigen examendossier op. Daarin staan hun cijfers en staat welke opdrachten zijn uitgevoerd en welke vaardigheden zijn opgedaan. Dit dossier wordt gebruikt om aan te sluiten in het MBO. Er zijn vier leerwegen binnen in het VMBO.
Deze leerwegen passen bij de verschillende manieren waarop kinderen leren. In Zwolle biedt ’Talentstad in aanbouw’ een bijzonder keuzeprogramma waardoor leerlingen kiezen wanneer zij er zelf aan toe zijn.

De vier leerwegen zijn:
theoretische leerweg (TL)
gemengde leerweg (GL)
kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

Op het Agnieten College Nieuwleusen kan de theoretische leerweg tot en met het examen gevolgd worden. Voor de overige drie leerwegen kunnen de eerste twee jaren in Nieuwleusen gevolgd worden, waarna de opleiding op Talentstad in Zwolle of op een ander VMBO afgemaakt kan worden.

 

 

Stel je vraag

Contact

Ons nieuwe  telefoonnummer:
(088) 850 74 10
Ons e-mailadres:
nieuwleusen@agnietencollege.nl

Ons bezoekadres:
Agnieten College Nieuwleusen
Kon. Julianalaan 10
7711 KK Nieuwleusen