Landstede Groep

Lestijden en vakanties

Als je bij ons op school zit, heb je vaste lestijden. En natuurlijk heb je ook vakantie en vaste vrije dagen.

Lestijden
Bij ons op school heb je vaste lestijden (van 8.15 - 15.00 uur).
Er vallen geen lessen uit, uitgezonderd eerste of laatste lesuren.
Op donderdag stoppen de lessen om 12.20 uur.

Onze lestijden:
1e lesuur: 8.15 - 9.00 uur
2e lesuur: 9.00 - 9.45 uur
3e lesuur: 9.45 - 10.30 uur
Pauze: 10.30-10. 50 uur
4e lesuur: 10.50 - 11.35 uur
5e lesuur: 11.35 - 12.20 uur
Pauze: 12.20-12.45 uur
6e lesuur: 12.45 - 13.30 uur
7e lesuur: 13.30 - 14.15 uur
8e lesuur: 14.15 - 15.00 uur

Vakanties
Natuurlijk heb je ook vakantie en vaste vrije dagen.
Hierbij het overzicht van de vakanties en/of vrije dagen in schooljaar 2023-2024

 

Herfstvakantie 23 oktober t/m 27 oktober 2023

Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2024

Goede Vrijdag  29 maart 2024 (alleen voor leerlingen)

Tweede Paasdag 1 april 2024

Meivakantie 29 april 2024 t/m 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag 20 mei 2024

Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2024

Wil je meer weten over onze school?
Bekijk dan zeker even onze nieuwste schoolgids!

Contact

Contact

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten? Bel of mail ons.

Adres

Agnieten College Nieuwleusen
Kon. Julianalaan 10
7711 KK Nieuwleusen

Telefoon

088-850 74 10

E-mail

nieuwleusen@agnietencollege.nl

Locatiedirecteur

Mw. T. Meijerink
Telefoon: 088-850 74 10
tmeijerink@agnietencollege.nl

Decaan

Dhr. M. Sukaldi
Telefoon: 088-850 74 10
msukaldi@agnietencollege.nl