Landstede Groep

havo

De havo-opleiding duurt 5 jaar. De havo leidt op voor de verschillende vormen van Hoger Beroeps Onderwijs. Leerlingen die een havo-diploma op zak hebben, kunnen ook doorstromen naar het mbo of het mbo+ (een verkorte route door het mbo in 2 tot 3 jaar).

Een havo-diploma verschaft ook toelating tot Atheneum-5 en een eventueel vwo-diploma.

Een leerling die in de vierde klas komt, heeft gekozen voor één van de individuele profielen zoals die beschreven staan. Het gemeenschappelijk deel bestaat uit Nederlands, Engels, Culturele en Kunstzinnige vorming, een tweede moderne vreemde taal (Duits of Frans) en Algemene Natuurwetenschappen. In de vrije ruimte kiest de leerling nog één examenvak. De studielast bedraagt 1600 uur per leerjaar.

Nieuwleusen
Op het Agnieten College Nieuwleusen kan de havo de eerste drie jaar gevolgd worden. Daarna kan de opleiding op het Meander College in Zwolle of op een andere havo afgemaakt worden.

Stel je vraag

Contact

Ons nieuwe  telefoonnummer:
(088) 850 74 10
Ons e-mailadres:
nieuwleusen@agnietencollege.nl

Ons bezoekadres:
Agnieten College Nieuwleusen
Kon. Julianalaan 10
7711 KK Nieuwleusen