Landstede Groep

Excellente school

In juni 2022 heeft onze school het predicaat Excellent toegekend gekregen. Het predicaat wordt toegekend door de Inspectie van het Onderwijs aan scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel.

Onze school krijgt het predicaat voor het vmbo-g/t profiel.
‘Wij willen dat leerlingen zichzelf kunnen zijn, zich zo goed mogelijk ontwikkelen, in ieder geval leren wat ze aankunnen en dat misschien overstijgen.’
Vanuit deze visie heeft onze school het excellentieprofiel ‘de persoonlijke school’ ontwikkeld.
Dit houdt in dat we alle leerlingen zoveel mogelijk aanbieden en ze uitdagen om te leren in een veilige omgeving. De persoonlijke begeleiding maakt het mogelijk alle leerlingen in beeld te hebben en uit te dagen.
Lees hier het volledige juryrapport van de Inspectie van het Onderwijs.

Contact

Contact

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten? Bel of mail ons.

Adres

Agnieten College Nieuwleusen
Kon. Julianalaan 10
7711 KK Nieuwleusen

Telefoon

088-850 74 10

E-mail

nieuwleusen@agnietencollege.nl

Locatiedirecteur

Mw. T. Meijerink
Telefoon: 088-850 74 10
tmeijerink@agnietencollege.nl

Decaan

Dhr. M. Sukaldi
Telefoon: 088-850 74 10
msukaldi@agnietencollege.nl