Landstede Groep

Begeleiding op maat

Op het Agnieten College krijg je de begeleiding die je nodig hebt. Dat doen we op verschillende manieren.

Mentor

Elke klas heeft één of twee mentoren. Dit zijn docenten. Je mentor helpt je bij je studie en houdt je resultaten in de gaten. Ook let de mentor op je gedrag en stemming en de sfeer in de klas. De mentor bespreekt met andere docenten en je ouders hoe het met je gaat.

Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen de mentor ook zelf vragen hoe het met jou gaat, hoe je studie verloopt en welke hulp er is. Aan het begin van het schooljaar krijgen je ouder(s)/verzorger(s) een brief met de namen van de mentoren. Kom je bij ons op school, dan komt de brugklasmentor bij jou thuis op bezoek om kennis te maken.

In klas 3 en 4 heeft de klas een klassenmentor voor de organisatorische zaken, jij als leerling hebt een persoonlijke mentor. Deze mentor spreek jij (of je ouder(s)/verzorger(s) het meest.

Decaan

De decaan helpt je bij het kiezen van een profiel, een vakkenpakket of een vervolgopleiding. De decaan doet dit samen met de mentor. De hulp van de decaan is belangrijk, want er zijn nogal wat keuzemomenten:

  • In klas 2 vmbo: je kiest een profiel (Techniek, Zorg en Welzijn, Economie of Landbouw) plus het bijpassende vakkenpakket.
  • In klas 3 vmbo-tl: je kiest definitief je profiel. Ook kies je zes vakken waarin je in klas 4 het vmbo-tl-examen doet. Je kunt ook een zevende vak kiezen.
  • In klas 4 vmbo-tl: je kiest de vervolgopleiding.
  • In klas 3 havo: je kiest een profiel en een vakkenpakket. Je kiest een profiel dat te maken heeft met wat je later wilt doen.

Programma en test
Wij helpen jou en je ouders bij het maken van de belangrijke keuzes. Zo helpen de mentoren je tijdens de mentorlessen. Ook werken we met speciale programma’s die je helpen kiezen en doe je een digitale test. Met deze test van LC Data proberen we te ontdekken wat jij kunt en wat je belangrijk en leuk vindt.

De decaan bekijkt de resultaten van deze programma's en bespreekt ze met jou en je ouder(s)/verzorger(s). Is de keuze nog niet duidelijk, dan kunnen deskundigen van buiten de school helpen. De decaan heeft veel informatie over vervolgopleidingen. Deze ga je zoveel mogelijk bezoeken.

Meer weten?
Bel of mail de schooldecaan, dhr. M. Sukaldi: 088-850 74 10, msukaldi@agnietencollege.nl.

Remedial teacher

Heb je structureel problemen met taal of rekenen? Heb je bijvoorbeeld dyslexie of vind je spellen en lezen lastig? Dan kan de remedial teacher je helpen. De extra hulp kun je krijgen bij Nederlands, Engels en rekenen. Dit gebeurt in een kleine groep of één-op-één.

In klas 1 doe je een aantal toetsen waardoor we kunnen zien hoe goed jij bent in taal en rekenen. Als het nodig is, krijg je extra spellingslessen. Verder in het jaar doe je de toets nog een keer. Ben je nog niet genoeg vooruitgegaan, dan kan de orthopedagoog van school kijken waardoor dat komt. We onderzoeken dan bijvoorbeeld of je dyslexie of dyscalculie hebt. Dit doen we altijd in overleg met je ouder(s)/verzorger(s).

Orthopedagoog

Heb je meer hulp nodig bij het leren? Dan ga je naar de orthopedagoog om – als je taal lastig vindt – een dyslexietekst te doen. De orthopedagoog komt ook in de klas om te bekijken hoe jullie aan het werk zijn. Heb je speciale hulp nodig, dan overlegt de orthopedagoog met jou en je ouder(s)/verzorger(s) en de zorgcoördinator.

Meer weten?
Neem gerust contact op met onze orthopedagoog en/of coach:

Zorgcoördinator

Jij moet altijd de juiste zorg en hulp krijgen. Daarom is het belangrijk dat de docenten, mentoren en decanen goed met elkaar overleggen en samenwerken. Dit is een taak van de zorgcoördinator. De zorgcoördinator overlegt ook met een van onze twee orthopedagogen, de leerplichtambtenaar en de maatschappelijk werkers van Saam Welzijn. Heb je meer hulp nodig? Dan krijg je via deze mensen een doorverwijzing naar een andere deskundige. Verder regelt de zorgcoördinator ook de ouderavonden.

Meer weten?
Bel of mail de zorgcoördinator, mw. J. Hoekstra: 088-850 74 10, jhoekstra@agnietencollege.nl.

Vertrouwenspersoon

Zijn er problemen waarover jij (en je ouders) in vertrouwen met iemand willen spreken? Heb je bijvoorbeeld te maken met seksuele intimidatie, word je gepest of heb je sociaal-emotionele problemen? Dan kun je een vertrouwenspersoon bellen of mailen.

Meer weten?
Bel of mail een van onze twee vertrouwenspersonen:

Begeleiding bij dyslexie en dyscalculie

Heb je in de brugklas taal-/spellingsproblemen (dyslexie) en rekenproblemen (dyscalculie)? Dan maak je een starttoets en kun je extra hulp krijgen. Ook kun je hulp krijgen van een schoolcoach die jou observeert tijdens de lessen en je helpt met plannen.

Faalangstreductietraining

Heb je last van faalangst? Hiervoor kun je een faalangstreductietraining volgen. Je krijgt begeleiding van je mentor en de coördinator leerlingenzorg.

Veilig deelnemen aan het verkeer

Als elke dag naar school fietst is het belangrijk dat je veilig aan het verkeer kunt deelnemen. Daarom is er in de onderbouw aandacht voor deelname aan het verkeer.

Lwoo

Heb je een lwoo-indicatie, dan heb je extra hulp nodig op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied. Voor jou is het moeilijk om te leren hoe je leert en hoe je met anderen praat en overlegt. Ook is samenwerken en reflecteren (reageren) lastig voor jou.

Met een lwoo-indicatie krijg jij persoonlijke hulp. Misschien is veel structuur en begeleiding of een kleinere groep de oplossing. We doen altijd eerst een onderzoek zodat we weten wat je mogelijkheden zijn en wat bij jou past.

 

Contact

Contact

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten? Bel of mail ons.

Adres

Agnieten College Nieuwleusen
Kon. Julianalaan 10
7711 KK Nieuwleusen

Telefoon

088-850 74 10

E-mail

nieuwleusen@agnietencollege.nl

Locatiedirecteur

Mw. T. Meijerink
Telefoon: 088-850 74 10
tmeijerink@agnietencollege.nl

Decaan

Dhr. M. Sukaldi
Telefoon: 088-850 74 10
msukaldi@agnietencollege.nl