Landstede Groep

Ouderraad (OR)

Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u meepraten over schoolzaken via de Ouderraad (OR). Als schakel tussen ouders en school wil de OR een luisterend oor zijn voor alle ouder(s)/verzorger(s).

De OR van het Agnieten College is een hechte, actieve en gezellige OR die bestaat uit enthousiaste ouder(s)/verzorger(s) die zich betrokken voelen bij het onderwijs op onze school. De OR overlegt één keer per twee maanden in een open sfeer met de directie over allerlei zaken. Daarbij mag de OR de directie adviseren. De OR mag geen formele, officiële beslissingen nemen.

Naast het overleg helpen de ouder(s)/verzorger(s) ook mee bij activiteiten als het Open Huis en de voorlichtingsavonden. Daar schenken ze koffie en thee en zijn het aanspreekpunt voor andere ouder(s)/verzorger(s).

Wat in de OR besproken wordt en belangrijk is voor alle ouder(s)/verzorger(s), publiceert de OR in de nieuwsbrief.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Stuur dan een mail naar OuderraadNieuwleusen@agnietencollege.nl

<terug>

Contact

Contact

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten? Bel of mail ons.

Adres

Agnieten College Nieuwleusen
Kon. Julianalaan 10
7711 KK Nieuwleusen

Telefoon

088-850 74 10

E-mail

nieuwleusen@agnietencollege.nl

Locatiedirecteur

Mw. T. Meijerink
Telefoon: 088-850 74 10
tmeijerink@agnietencollege.nl

Decaan

Dhr. M. Sukaldi
Telefoon: 088-850 74 10
msukaldi@agnietencollege.nl