Landstede Groep

Medezeggenschapsraad (MR)

Het Agnieten College heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Via de MR kunnen ouder(s)/verzorger(s) actief meepraten over beleidszaken.

Net als elke school hebben wij geregeld te maken met onderwijskundige en organisatorische veranderingen. Over heel veel beleidszaken overleggen delegaties van de Raad van Toezicht van Landstede Groep, waar het Agnieten College onderdeel van is, regelmatig met de MR.

De MR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht bij een verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, het schoolplan/leerplan, het schoolregelement en het beleid rond veiligheid, gezondheid en welzijn.
De MR heeft onder andere adviesrecht in geval van het vakantierooster, de klachtenregeling en bij nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school. Met welke zaken de MR het precies eens moet zijn of waarbij de MR advies moet geven, staat in een reglement.

Namens het Agnieten College zit dhr. D. Keizer in de MR.

Wilt u meer weten?

Stuur dan hier een mail naar dhr. D. Keizer.

<terug>

Contact

Contact

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten? Bel of mail ons.

Adres

Agnieten College Nieuwleusen
Kon. Julianalaan 10
7711 KK Nieuwleusen

Telefoon

088-850 74 10

E-mail

nieuwleusen@agnietencollege.nl

Locatiedirecteur

Mw. T. Meijerink
Telefoon: 088-850 74 10
tmeijerink@agnietencollege.nl

Decaan

Dhr. M. Sukaldi
Telefoon: 088-850 74 10
msukaldi@agnietencollege.nl