Landstede Groep

Visie & Identiteit

Onze onderwijskundige visie luidt als de drie v's:

Verbondenheid
We hebben respect voor ieders eigenheid en unieke talenten. We ondersteunen onze leerlingen op een positieve manier. Zo leren we samen en ontwikkelen we ons met elkaar.

Verantwoordelijkheid
We leren onze leerlingen zelfstandigheid aan door in gesprek te zijn met ze. Duidelijke grenzen stellen geeft ruimte aan leerlingen voor eigen keuzes. Ook leren we onze leerlingen om te gaan met consequenties van gedrag.

Vakmanschap
Leerlingen leren voor een beroep of een vervolgopleiding. Ze ontwikkelen hun eigen mogelijkheden om in de toekomst te blijven leren. Hiervoor bieden we goed onderwijs waarin leerlingen actief leren en waarin docenten zich ontwikkelen.

Het is onze visie dat kwaliteit van onderwijs start bij de docent die les geeft. Hij of zij zorgt samen met de leerlingen dat kwaliteit zichtbaar wordt in de praktijk. Wij besteden daarom als docenten veel aandacht aan de ontwikkeling en verbetering van onze eigen vaardigheden in het lesgeven. .

Andere speerpunten zijn leerlingenzorg, ontwikkelen van zelfstandigheid van leerlingen, taal- en rekenbeleid en het actief betrekken van leerlingen en ouders bij het onderwijsproces.

 

Identiteit
Vanuit christelijke inspiratie werken wij aan het ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen en medewerkers. Als instelling willen we van waarde zijn voor onze omgeving en voor jouw ontwikkeling als mens. Daarbij zijn deze waarden leidend voor wat we denken en wat we doen:

- het ontwikkelen van ieders talent
- respect voor de eigenheid van alle mensen
- ontmoeting met elkaar
- aandacht voor zingeving
- verantwoordelijk zijn voor jezelf, de ander en de samenleving

Stel je vraag

Contact

Ons nieuwe  telefoonnummer:
(088) 850 74 10
Ons e-mailadres:
nieuwleusen@agnietencollege.nl

Ons bezoekadres:
Agnieten College Nieuwleusen
Kon. Julianalaan 10
7711 KK Nieuwleusen