Landstede Groep

Medewerkers

Wie doet wat bij ons op school?

Tineke Meijerink
Tineke Meijerink directeur tmeijerink@agnietencollege.nl
Onno Tammeling
Onno Tammeling Docent wiskunde otammeling@agnietencollege.nl
Nancy Dickens
Nancy Dickens Docent economie ndickens-martijn@agnietencollege.nl
Carolien Boerman
Carolien Boerman Docent wiskunde cboerman@agnietencollege.nl
Bas Prins
Bas Prins Docent Nederlands bprins@agnietencollege.nl
Jacomijn Hoekstra
Jacomijn Hoekstra Docent Nederlands en zorgcoördinator jhoekstra@agnietencollege.nl
Marije Merkus
Marije Merkus Docent Frans mvandenberg@agnietencollege.nl
Willeke van Steenselen
Willeke van Steenselen Docent Duits wvansteenselen@agnietencollege.nl
Davy Keizer
Davy Keizer Docent Engels dkeizer@agnietencollege.nl
Jan Odding
Jan Odding Docent Engels jodding@agnietencollege.nl
Niek Overweg
Niek Overweg Docent aardrijkskunde noverweg@agnietencollege.nl
Coen Brouwer
Coen Brouwer Docent geschiedenis en aardrijkskunde cbrouwer@agnietencollege.nl
Bas van Kippersluis
Bas van Kippersluis Docent natuur- en scheikunde bvankippersluis@agnietencollege.nl
Leonieke Helbers
Leonieke Helbers Docent biologie lhelbers@meandercollege.nl
Anneke v.d. Schouw
Anneke v.d. Schouw Docent biologie/scheikunde en decaan avanderschouw@agnietencollege.nl
Iris Spliethof
Iris Spliethof Docent tekenen en verzorging ispliethof@agnietencollege.nl
Martien Wind
Martien Wind Docent techniek & NASK mwind@agnietencollege.nl
Mink de Vries
Mink de Vries Docent levensbeschouwing en maatschappijleer mdevries@agnietencollege.nl
Evelien Koetsier
Evelien Koetsier Docent drama ekoetsier@agnietencollege.nl
Matthias Sukaldi
Matthias Sukaldi Docent bewegingsonderwijs msukaldi@agnietencollege.nl
Marcha Bollemaat
Marcha Bollemaat Docent bewegingsonderwijs mbollemaat@agnietencollege.nl
Carla Hagemans
Carla Hagemans Docent tekenen chagemans@agnietencollege.nl
Klaas Roeten
Klaas Roeten Conciërge kroeten@agnietencollege.nl
Liza Zomer
Liza Zomer Onderwijsassistent & mentor lzomer@agnietencollege.nl
Martine Ploegsma
Martine Ploegsma Medewerkster administratie mploegsma@agnietencollege.nl
Emmy Roelofs
Emmy Roelofs Medewerkster administratie eajroelofs@agnietencollege.nl
Hannah  Broek
Hannah Broek Student lerarenopleiding Nederlands hbroek@agnietencollege.nl
Thimo Elzinga
Thimo Elzinga Student lerarenopleiding biologie twelzinga@agnietencollege.nl
Ingrid van Veen
Ingrid van Veen Student lerarenopleiding wiskunde ivanveen@agnietencollege.nl
Jorn Veerman
Jorn Veerman Onderwijsassistent klas 2D jveerman8781@leerling.landstede.nl
Bram Enschede
Bram Enschede Student lerarenopleiding geschiedenis

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer
088-850 74 10

E-mailadres
nieuwleusen@agnietencollege.nl

Adres
Agnieten College Nieuwleusen
Kon. Julianalaan 10
7711 KK Nieuwleusen