Landstede Groep

atheneum

Het atheneum hoort tot het vwo, het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Dit schooltype leidt in zes jaar (inclusief de basisvorming) op voor een vervolgstudie aan een universiteit of in het hoger beroepsonderwijs.

Vanaf het vierde leerjaar volgen de leerlingen een gemeenschappelijk deel, een te kiezen profieldeel (cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid of natuur en techniek) en een vrij deel. De studielast bedraagt 1600 uur per leerjaar.


Nieuwleusen
Op het Agnieten College Nieuwleusen kan het Atheneum de eerste drie jaar gevolgd worden. Daarna kan de opleiding op het Meander College in Zwolle of op een ander Atheneum afgemaakt worden.

Agnieten College Nieuwleusen 031.jpg

 

 

Stel je vraag

Contact

Ons nieuwe  telefoonnummer:
(088) 850 74 10
Ons e-mailadres:
nieuwleusen@agnietencollege.nl

Ons bezoekadres:
Agnieten College Nieuwleusen
Kon. Julianalaan 10
7711 KK Nieuwleusen