Landstede Groep

atheneum

Het atheneum hoort tot het vwo, het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Dit schooltype leidt in zes jaar (inclusief de basisvorming) op voor een vervolgstudie aan een universiteit of in het hoger beroepsonderwijs.

Vanaf het vierde leerjaar volgen de leerlingen een gemeenschappelijk deel,een vrij deel
én een te kiezen profieldeel:
-cultuur & maatschappij,
-economie & maatschappij
-natuur & gezondheid
-natuur & techniek

 

De studielast bedraagt 1600 uur per leerjaar.
Op het Agnieten College Nieuwleusen kan het Atheneum de eerste drie jaar gevolgd worden. Daarna kan de opleiding op het Meander College in Zwolle of op een ander Atheneum afgemaakt worden.

Stel je vraag

Contact

Ons nieuwe  telefoonnummer:
(088) 850 74 10
Ons e-mailadres:
nieuwleusen@agnietencollege.nl

Ons bezoekadres:
Agnieten College Nieuwleusen
Kon. Julianalaan 10
7711 KK Nieuwleusen