Landstede Groep

Eindexamenleerlingen pakken draad weer op

04-05-2020

Eindexamenleerlingen Agnieten College Nieuwleusen doen laatste examens

NIEUWLEUSEN -   Bron: de Dalfser Marskramer
De centraal schriftelijke examens gaan dit schooljaar weliswaar niet door, maar de leerlingen moeten nog wel hun afsluitende schoolexamens maken.
De laatste schriftelijke en mondelinge schoolexamens beginnen woensdag 6 mei 2020

Uitslag 4 juni
Op 4 juni moet alles klaar zijn en wordt de uitslag aan de leerlingen bekend gemaakt.
Al zullen sommigen nu al weten dat ze zijn geslaagd.
De docenten gaan dan - net als voorgaande jaren - persoonlijk bij de leerlingen langs om hun het bericht te brengen.
En hoe het te zijner tijd moet met de diploma-uitreiking, daar gaat het team zich nog even over buigen.

Andere klassen
Of de andere klassen nog weer naar school kunnen komen dit schooljaar, is nog niet bekend.
In ieder geval krijgen ze tot 1 juni nog digitaal les.
“We bereiden ons er wel op voor dat de leerlingen misschien weer komen,” zegt Meijerink.
“Misschien laten we ze dan in gedeeltes naar school komen.
Ook dan hebben we weer voordeel van de vele ruimtes in De Spil, we kunnen iedereen wel goed uit elkaar houden.”
Ze geeft aan dat het naar omstandigheden best goed loopt met het online lesgeven.
Eerst kregen de leerlingen alleen huiswerk op via het digitale systeem.
Maar toen bleek dat het allemaal langer ging duren, gingen de docenten online lesgeven, op de normale tijden van het lesrooster.
Er is gewoon absentencontrole en leerlingen worden ook ziek gemeld.
“Digitaal lesgeven is wel hard werken,” zegt Tineke, “ik neem mijn petje af voor de collega’s!
Gelukkig waren de ouders veelal ook behulpzaam.”

 

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer
088-850 74 10

E-mailadres
nieuwleusen@agnietencollege.nl

Adres
Agnieten College Nieuwleusen
Kon. Julianalaan 10
7711 KK Nieuwleusen