Landstede Groep

Hulp bij moeilijk vak?

Ja, als jij problemen hebt bij een bepaald vak, dan helpt de docent je graag. Ook heeft elke klas een mentor. De mentor kan je ook helpen bij lastige dingen.

Ook ben je altijd bij de NPO begeleidingsuren na schooltijd. Hier staat een team docenten klaar om je gericht te helpen bij problemen met een bepaald vak of als je bijvoorbeeld hulp wilt bij leren plannen.
Daarnaast kun je terecht bij onze schoolcoach en/of orthopedagoog als iets niet vanzelf gaat. Wil je meer weten over de begeleiding bij ons op school? Kijk dan hier.

>terug<

Contact

Contact

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten? Bel of mail ons.

Adres

Agnieten College Nieuwleusen
Kon. Julianalaan 10
7711 KK Nieuwleusen

Telefoon

088-850 74 10

E-mail

nieuwleusen@agnietencollege.nl

Locatiedirecteur

Mw. T. Meijerink
Telefoon: 088-850 74 10
tmeijerink@agnietencollege.nl

Decaan

Dhr. M. Sukaldi
Telefoon: 088-850 74 10
msukaldi@agnietencollege.nl