Landstede Groep

Specifieke begeleiding

Sociale vaardigheden

We bieden trainingen voor leerlingen die last hebben van faalangst of moeite hebben met hun sociale vaardigheden. De mentoren en de coördinator leerlingenzorg begeleiden dit traject.

Begeleiding bij taal en rekenen

In de brugklas krijgen leerlingen met taal-/spellingsproblemen (dyslexie) en rekenproblemen (dyscalculie) extra aandacht. Na het maken van de starttoets kunnen zij ondersteuning krijgen op dit gebied. Ook kunnen een remedial teacher en/of een orthopedagoge worden ingeschakeld. Zij kunnen ook een testrapport opstellen waarmee leerlingen in aanmerking kunnen komen voor extra faciliteiten.

LWOO

LWOO geïndiceerde leerlingen hebben extra hulp nodig op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied. Deze leerlingen hebben grote moeite met het verwerven van de vaardigheden met betrekking tot het leren leren, leren communiceren, het leren samenwerken en het reflecteren.
Voor leerlingen die de LWOO-indicatie hebben, creëert de school de voorwaarden om die leerling die persoonlijke hulp te bieden.Die voorwaarden kunnen liggen op zowel organisatorisch gebied (fysieke plaats, groepsgrootte), op onderwijskundig gebied (kindgericht werken, differentiatie etc.) op didactisch gebied (structuur) als op het gebied van begeleiden. Plaatsing in het LWOO gebeurt na een uitgebreid onderzoek van de mogelijkheden van de leerling.

 

Stel je vraag

Contact

Ons nieuwe  telefoonnummer:
(088) 850 74 10
Ons e-mailadres:
nieuwleusen@agnietencollege.nl

Ons bezoekadres:
Agnieten College Nieuwleusen
Kon. Julianalaan 10
7711 KK Nieuwleusen